GIZARTE-DIMENTSIOA

Koordinatzaile- eta bideratzaile-roletik abiatuta, Irene Goikoleak barne-subiranotasuna edo autolidergoa sendotzeko prozesuak sustatu zituen, eta pertsona bakoitzaren alderdi baztertuen topaketa, onarpena eta integrazioa landu zituen. Ildo horretan, itzalaren lana oinarri bat izan da komunitatearen iraunkortasunean, eta horrek, gainera, bestearengandik bereizten gintuen distantzia murrizten lagundu du. Era berean, gure artean konfiantza, lankidetza eta irekitasuna sendotzeko eta gure hitz-zirkuluetan entzute eta parte-hartze aktiboa bultzatzeko prozesuak bultzatu ziren. Lankidetza eta kidetasun-sena komunitate-harremanen, proiektu komunen, helburu partekatuen, elkarrekiko laguntzaren eta gatazkak konpontzearen bidez bultzatu ziren, baita boluntariotzaren bidez ere.

Denbora igaro ahala, autokudeaketarako edo komunitatearen gobernurako organoak formalizatu ziren, hasiera batean maila informalean eta familiarrean garatu ziren dinamiketatik abiatuta. Organo garrantzitsuenak hitz-zirkuluak izan ziren, erabakiak baino gehiago prozesuak eskatzen zituzten gaiei heltzeko gune gisa. Gai horiei erantzutea funtsezkoa izan zen erabakiak erantzukizunez hartzeko, batez ere lekua gauzatzeko guztion konpromiso handia behar zen garaian. Gainera, 6 pertsonaz osatutako batzorde bat arduratzen zen ostalaritza-konplexuari buruzko lan-plana eta erabaki premiazkoenak lantzeaz, atal edo eremu desberdinetako arduradunekin komunikazioa mantenduz. Hala ere, giza eremuren batean komunitateko kide guztiei edo batzuei eragiten zieten gaiak hitz-zirkuluetan tratatzen ziren, talde osoarekin, eta erabakiak adostasunez hartzen ziren, guztiei parte hartzeko aukera eskainiz.

Jardunbide egokiak

Boluntariotza gizarte-kohesiorako tresna gisa

Gure bizipen komunitarioan, denok zer eskaini badugula esperimentatu ahal izan dugu: denbora, arreta, konpainia, dohaintzak edo trebetasunak. Amalurran, boluntariotzaren zati bat komunitatearen euste eta mantentze lanak izan dira, lorategi eta baratzetan edo jatetxe eta sukaldaritzan, adibidez.

.

Erabakiak adostasunez hartzea

Amalurra proiektuaren bideratzaile gisa, Irene Goikoleak ahalik eta parte-hartze handiena, elkar ulertzea eta erantzukizun partekatuak sustatzen dituzten praktikak sustatu zituen, ezarritako helburuetarako bidea egiteko bitarteko gisa. Praktika horiek irtenbide inklusiboak eta akordio iraunkorrak bilatzen zituzten, bai banaka, bai taldean. Testuinguru horren barruan, beharrezkoa izan zen talde-adostasuna lortzeko dinamikak ezartzea, aurretik zeuden edo helburu komunak lortzeko bidean sortzen ari ziren desadostasunei zegokienez. Dinamika horien helburua egoera bakoitzaren ikuspegi zabalagoa eta barneratzaileagoa lortzea izan zen, eta, hala, egoera horretan kokatu ahal izango zen bakoitza gainerakoekiko bere lekuaren jakitun.

izateko.

Erantzukizuna eta gizarte-ekintza

Gizarte-aktibismoarekin duen konpromisoari leial, Amalurra Ekoherrixken Iberiar Sarean (RIE) eta Europako Ekoherrixken Sare Globalean (GEN Europe) egon da integratuta. Beste komunitate, kokaleku eta proiektu komunitario batzuekiko elkarreraginaren helburua hazkunde pertsonala, inklusioa, elkarrizketa, ikerketa eta kontzientzia piztea izan da beti.

Komunitatean, diseinu zirkularra duten aretoak (Lurbeltz aretoa, adibidez) izan dira hitz-zirkuluak egiteko gunerik egokienak, elkarrizketa, entzute aktiboa eta komunikazio gardena sustatzeko.